Integrale controle in bedrijfsverzamelgebouw in Kapel-Avezaath

17 jun 2021
Op donderdag 10 juni was er een integrale controle bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Provincialeweg in Kapel-Avezaath. Dit gebeurde onder regie van de gemeente Tiel. Medewerkers van onder andere gemeente, politie, Liander, Intergemeentelijk Projectbureau (IGP), Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en de douane werkten mee.

Tijdens de controle zijn twintig units gecontroleerd. Bij één van de units zijn spullen gevonden om hennep te kunnen kweken.

Tijdens de controle is vooral gekeken naar de bouw- en milieuregelgeving en (afwijkend) stroomverbruik. Ook hebben de verschillende toezichthoudende instanties gecontroleerd op het naleven van enkele andere wetten en regels. De meeste ondernemers waren positief over de controle.

Resultaten

Tijdens de controle bleek dat de meeste ondernemers hun zaken goed op orde hadden. Wel constateerden we bij bijna tien bedrijven milieuovertredingen, zoals ongekeurde brandmelders en blusmiddelen en een niet gekeurde tankinstallatie. In één pand zijn spullen gevonden om hennep te kunnen kweken. Het voorhanden hebben van zulke spullen is strafbaar (Opiumwet). Daarom zijn alle spullen in beslag genomen. De politie doet nader onderzoek en maakt proces verbaal op tegen de eigenaar. De burgemeester beoordeelt daarna of we bestuurlijke maatregelen tegen de eigenaar nemen.

Burgemeester Beenakker: “Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente. Daarom organiseren we regelmatig dergelijke integrale controles. Omdat we met veel partners samenwerken, kunnen we direct en effectief optreden. Dat is prettig voor ondernemers die eerlijk zaken doen. Criminele bedrijven kunnen door deze controles snel worden aangepakt. Zo krijgt ondermijnende criminaliteit minder kans. En dat is alleen maar goed voor onze samenleving.”

Informerende functie

Deze integrale controles hebben naast een preventieve functie ook een informerende functie. Voor overheden is het belangrijk om zicht te hebben welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden. Daarnaast geeft zo’n controle voor ondernemers de mogelijkheid om vragen te stellen over de voorschriften voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie. Hiermee verhogen we de meldingsbereidheid.