Intentieverklaring lokaal sport- en beweegakkoord getekend

1 mei 2019
Gemeente Tiel, Federatie Tielse Sportverenigingen, SportFriends, Sportplaza Tiel, RSG Lingecollege, Van der Valk Vitaal en GGD Gelderland Zuid hebben een intentieverklaring voor een lokaal Sport- en beweegakkoord ondertekend. In dit lokale sportakkoord komen afspraken te staan over waar we ons op de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat.

Wethouder Carla Kreuk is enthousiast over de intentieverklaring: “Sporten en bewegen is leuk! Het zorgt voor ontmoeting en heeft allerlei positieve effecten op je gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en je welzijn. De intentieverklaring sluit mooi aan bij de ambitie die Tiel heeft om samen met partijen te werken aan een nog beweeglijker Tiel.”

Sportformateur

Na het aanstellen van een sportformateur wordt gestart met het opstellen van het lokale akkoord. De verwachting is dat het akkoord in het najaar van 2019 klaar is.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeert 30 miljoen euro om het nationale sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. Het hoofddoel van dit Nationale Sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt, krijgen gemeenten 15.000 euro als zij een ‘sportformateur’ aanwijzen. Deze persoon moet die lokale partijen gezamenlijk aan tafel krijgen en hen nader tot elkaar brengen. Naast sportverenigingen kunnen zorgpartijen en welzijnsorganisaties een belangrijke rol spelen in het lokale sportakkoord.