Invoeren vergunning parkeren: Grotebrugse Grintweg, Hoogendijkstraat, Prinses Beatrixlaan Tiel

31 jul 2020
Invoeren vergunning parkeren (burgemeester en wethouders): Grotebrugse Grintweg, Hoogendijkstraat, Prinses Beatrixlaan Tiel

Besluit tot aanwijzen van gebieden en weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders

  • Vergunning parkeren in te voeren op de Grotebrugse Grintweg (nrs. 57 t/m 105 en 110 t/m 154) en toe te voegen aan zone 5.
  • Vergunning parkeren in te voeren op de Hoogendijkstraat en toe te voegen aan zone 6.
  • Vergunning parkeren in te voeren op de Prinses Beatrixlaan (nrs.18 t/m 44) en toe te voegen aan zone 1 (winkelopeningstijden).
     

Het aangepaste aanwijzingsbesluit parkeren 2020-2 is bekendgemaakt door middel van publicatie op www.overheid.nl en treedt de dag na de bekendmaking in Tiel Actueel in werking. De bekendmaking is terug te vinden op www.overheid.nl (‘Aanwijzingsbesluit parkeren 2020'). Het Aanwijzingsbesluit parkeren 2017-1' komt met de inwerkingtreding van dit besluit te vervallen.