Invoering Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt sneller duidelijk wat op een bepaalde plek wel en niet kan.

Uitgangspunten Omgevingswet

Alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving wordt in de Omgevingswet samengevoegd. De regelgeving wordt eenvoudiger en transparanter. Zo wordt sneller duidelijker wat op een bepaalde plek wel en niet kan.

Onderdelen Omgevingswet

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn twee belangrijke onderdelen van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn voor de hele gemeente Tiel. In deze visie komt te staan hoe in de toekomst wonen, werken en leven in Tiel eruit ziet. Ook staat hierin hoe we ervoor zorgen dat Tiel in de toekomst ook een aantrekkelijke en levendige stad blijft. De Omgevingsvisie voor Tiel is inmiddels in de maak. Meer informatie hierover kunt u vinden op de projectpagina Omgevingsvisie.

Omgevingsplan

Elke gemeente moet één omgevingsplan vaststellen. In het Omgevingsplan staan alle regels voor de leefomgeving. Waar mogen huizen worden gebouwd bijvoorbeeld en waar is ruimte om een winkel te beginnen? Het Omgevingsplan vervangt o.a. de bestaande bestemmingsplannen. Een Omgevingsplan is algemener dan een bestemmingsplan, waardoor er meer ruimte is voor ideeën voor ruimtelijke projecten.

Tielse aanpak invoering Omgevingswet


Het project kent in Tiel 3 sporen

Spoor 1 Wet en Informatie

Wat is er allemaal nodig om de Omgevingswet uit te voeren? Welke wet- en regelgeving moet worden doorgevoerd? Wat moet er nog geregeld worden om de wet uit te kunnen voeren? In dit spoor staat de wet- en regelgeving en de digitaliseringsopgave uit de Omgevingswet (het DSO) centraal. De hoofdopgave in dit spoor is om bij inwerkingtreding van de Omgevingswet klaar te staan om de wet uit te voeren.

Spoor 2 Werkwijze en experimenten

In dit spoor wordt vooral proef gedraaid. Wat betekent de invoering van de Omgevingswet nu eigenlijk? Door aan de slag te gaan met een aantal experimenten wordt ervaring opgedaan. Mocht dat nodig zijn dan kan de werkwijze nog worden aangepast.

Spoor 3 Omgevingsvisie

In dit spoor wordt de Omgevingsvisie Tiel gemaakt waar op dit moment al aan gewerkt wordt.

Meer informatie?

Hebt u vragen of wilt u meedenken? Neem dan contact op met Willem Rikken, projectleider invoering Omgevingswet gemeente Tiel. Via het algemene telefoonnummer of wrikken@tiel.nl.