Inwoners van Tiel positief over uitvoering van de Wmo en Jeugdwet

27 juli 2023
Nieuws

Tiel presteert goed met de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Inwoners die in 2022 gebruik maakten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarderen de gemeente met gemiddeld een 8. Ook over de jeugdhulp zijn inwoners over het algemeen meer tevreden dan eerst. Dat blijkt uit cliëntervaringsonderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

In 2022 maakten in Tiel ongeveer 3.200 inwoners gebruik van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of aanpassingen van de woning. Daarnaast liepen er zo’n 2000 trajecten voor jeugdhulp.

In maart 2023 kreeg een deel van deze inwoners een vragenlijst over de toegang tot hulpverlening, de dienstverlening vanuit de gemeente en de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Van de doelgroep heeft 39% de vragenlijst Wmo ingevuld. De vragenlijst Jeugd is ingevuld door 14,6% van de ouders en 12,6% van de jongeren.

Resultaten Wmo

Cliënten gaven de Wmo-medewerkers van de gemeente gemiddeld een 8.0. Ze gaven daarbij aan dat ze tevreden zijn over hoe de Wmo-medewerkers samen met hen naar een oplossing hebben gezocht, ze zich serieus genomen voelden en snel geholpen werden. 

Cliënten ervaren de kwaliteit en de geschiktheid van de hulp als goed. Over de hele breedte zijn respondenten gemiddeld positiever dan voorheen. Ook heeft de ondersteuning een positieve invloed op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënten. Gemiddeld krijgt de invloed die de hulp op hun leven heeft daarmee een 7.6.

Resultaten Jeugdwet

De jongeren waardeerden de inzet van de jeugdhulpverlener met het rapportcijfer 7.5. De waardering van de ouders was gemiddeld een 7.0. Zowel ouders als jongeren gaven aan dat er een goede klik met de hulpverlener is en dat zij tevreden zijn over de aangeboden hulp. Wel zijn de jongeren over het geheel iets positiever over de hulpverleners dan de ouders.

Opvallend is dat steeds meer jongeren en ouders via school of via het Wijkteam Jeugd bij jeugdhulp terecht zijn gekomen. Daarentegen zijn veel minder jongeren (13% ten opzichte van 45% in 2018) via de huisarts bij jeugdhulp terecht gekomen. De gemeente zet er ook op in dat jongeren via deze route de hulp in een vroeg stadium krijgen.

Cliëntervaringsonderzoeken

Gemeenten voeren het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd uit om de dienstverlening naar inwoners te verbeteren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt en publiceert jaarlijks een landelijke analyse van de cliëntervaringen met de gemeentelijke rapportages.