Afval en milieu

Afval

Afval wordt ingezameld door Afvalverwijdering Rivierenland (Avri).Voor al uw vragen over de inzameling en verwerking van afval gaat u naar de website van de Avri.

Avri

Milieustraat

Grof huishoudelijk afval kunt u naar de milieustraat van de Avri brengen. Op de website van de Avri vindt u meer informatie.

Milieustraat

Geluidsoverlast

Geluid kan zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt. Hierover maakt de gemeente afspraken.

Geluidshinder

Riool

Riool

Rioolaansluiting aanvragen, rioolverstopping of rioolheffing. Hier vindt u alle informatie.

Pagina opties