Minima

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden.

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente krijgt als u al lange tijd weinig inkomsten heeft.

Individuele inkomenstoeslag

Woonpakket

Heeft u te maken met kosten rondom wonen? Huur, hypotheek, inrichting van de woning of duurzame spullen.

Woonpakket

Financieel pakket

Heeft u moeite weer grip te krijgen op uw geldzaken?

Financieel pakket

Kindpakket

Voor kinderen van ouders met een laag inkomen is het mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen. Bijvoorbeeld voor sportlessen of muziekles.

Kindpakket

Gezondheidspakket

Heeft u een handicap, een chronische ziekte of hoge zorgkosten? In veel gevallen kunt u een vergoeding van de gemeente krijgen.

meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Uitkering/bijstand

Algemene Bijstand wordt gegeven voor de algemeen noodzakelijke kosten voor levensonderhoud.

Uitkering/bijstand

Pagina opties