Nieuws

 • Brand Kesteren

  Vrijdag 14 december was er een brand bij een bedrijf in Kesteren. Bij deze brand zijn roetdeeltjes en verbrandingsresten vrijgekomen. Een deel daarvan is ook in Tiel terecht gekomen. U mag dit zelf verwijderen. Op de website van de gemeente Neder-Betuwe leest u hoe u dat kunt doen: http://bit.ly/2Emoa3q  

 • Storingen aan de straatverlichting

  In sommige straten zijn het op dit moment wel heel letterlijk ‘de donkere dagen voor Kerst’. Helaas gaat het om storingen waar de meetwagen aan te pas moet komen. In het onderstaande overzicht ziet u de straatnaam en de verwachte datum van herstel.

 • Inloopavond nieuwbouw zwembad 18 december

  Wilt u weten hoe het voorlopig ontwerp voor het nieuwe zwembad er uit ziet? Bent u benieuwd naar het voorlopige ontwerp voor ruimte om het gebouw heen? En wat de planning is? Kom dan naar de inloopavond op dinsdag 18 december in de kantine van zwembad Groenendaal, Laan van Westroijen 99.

 • Concept evenementenkalender april 2019-april 2020

  Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat de evenementencommissie de concept-evenementenkalender heeft opgesteld aan de hand van de door organisatoren ingediende aanmeldingen. Voordat de evenementenkalender definitief wordt vastgesteld krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

 • Vreedzame protestwandeling met gele hesjes

  Zaterdag 8 december 2018 organiseert een inwoner van Tiel een vreedzame protestwandeling met gele hesjes. De protestwandeling duurt van 11.30 uur tot uiterlijk 14.00 uur.

 • Nieuwe ondergrond voor kunstwerk 'Beestenbende'

  Het kunstwerk ‘Beestenbende’ aan het Hoogeinde bij het oude postkantoor krijgt een nieuwe ondergrond. De houten ondergrond is verrot. Op maandag 10 december verwijdert de aannemer het kunstwerk en de ondergrond. Na 2 of 3 dagen staat het kunstwerk weer op zijn plek in een bak gevuld met aarde. Daarna plant Avri klimop in de bak.  

 • Energie op orde project voor inwoners met eigen huis en laag inkomen

  Speciaal voor inwoners in Tiel met een koophuis én een laag inkomen is er het project Energie op Orde. In dit project kijken de inwoners samen met een energiecoach hoe zij kunnen  besparen op de kosten voor gas en elektriciteit. Er kunnen 20 inwoners meedoen.

 • Warmte van Niacet biedt mogelijk kansen voor verwarmen gebouwen

  Van de warmte die het bedrijf Niacet in Tiel-West nodig heeft voor het maken van zout, blijft genoeg over om er grofweg duizend woningen en circa 25 gebouwen mee te verwarmen.  Dat is het resultaat van een eerste onderzoek. Gemeente, Niacet en enkele grote gebouweigenaren in de omgeving onderzoeken de komende maanden of het echt haalbaar is.

 • Tiel onderzoekt parkeren binnenstad

  parkeren

  Het parkeren in de Tielse binnenstad veranderde vorig jaar nogal. De parkeergarage ging open en in de avonduren is betaald parkeren ingevoerd. Ook zijn er kraskaarten voor het bezoek van de bewoners van de binnenstad. In een vragenlijst op internet vragen we wat inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers vinden van het parkeren in de binnenstad. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek bekijken we of we het parkeren kunnen aanpassen.

 • Begrijpt u onze brieven? De gemeente heeft uw hulp nodig!

  smiley brieven

  We vinden het belangrijk dat inwoners onze brieven begrijpen. Daarom proberen we onze brieven logisch en eenvoudig te schrijven. Dat gaat steeds beter, maar het lukt nog niet altijd. Zij kunnen ons helpen. De komende periode zit een korte vragenlijst bij onze brieven. Op deze vragenlijst kunnen inwoners aangeven wat ze van de brief vinden. Als wij deze vragenlijsten terug krijgen, kunnen wij onze brieven nog beter schrijven.

 • Papesteeg mogelijke locatie Anders Wonen

  Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een stuk grond aan de Papesteeg uit te werken voor de woonvorm Anders Wonen. Anders Wonen is voor inwoners van Tiel die niet in een woonwijk kunnen wonen. De raad neemt op woensdag 21 november een besluit. Als de raad het voorstel overneemt, gaat de gemeente verder onderzoek doen naar de geschiktheid van de locatie.

 • Extra tijd nodig voor plaatsing ondergrondse restafvalcontainers

  logo Avri

  De nieuwe manier van afvalinzameling waarbij inwoners zelf hun restafval wegbrengen start niet op 1 januari  2019. Extra containers en de onvoorziene ligging van kabels en leidingen vragen om meer tijd voor het plaatsen van de ondergrondse containers. Inwoners blijven voorlopig hun restafval op de voor hen gebruikelijke manier aanbieden. In de komende weken brengt het Avri-bestuur de consequenties in kaart. In december bepaalt het Avri-bestuur wanneer de nieuwe manier van afval inzamelen in 2019 start.

 • Evenement aanmelden vóór 15 november

  Wilt u in 2019 binnen de gemeente Tiel een evenement organiseren? Meld dan vóór 15 november 2018 uw evenement aan. Dan wordt dit evenement geplaatst op de evenementenkalender. Het evenementenjaar 2019 loopt van 1 april 2019 t/m 31 maart 2020.

 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  Iedereen heeft recht heeft op goede zorg, ook inwoners met een laag inkomen. Daarom biedt de gemeente Tiel samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan: de Gemeentepolis. Dit is een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt.

 • Mantelzorgcompliment 2018: aanvragen t/m 31 december

  De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd worden. Daarom kunnen inwoners van Tiel voor hun mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit is een bedrag van € 125,- of een verzorgde avond uit ter waarde van hetzelfde bedrag. Ook vergoedt de gemeente de kosten van een parkeervergunning voor de mantelzorger.

 • Wind Design & Build ontwerpt en bouwt nieuw zwembad

  Het college heeft de opdracht voor het ontwerpen en bouw van het nieuwe zwembad gegund aan Wind Design & Build uit Drachten. Het is de bedoeling dat het nieuwe zwembad eind 2020 de deuren opent. Tot die tijd blijft het huidige zwembad in gebruik.

 • Muurschilderingen Tielse binnenstad

  Op de zijkanten van de Hema bij het Plein en modezaak De Blank aan de Damstraat komen twee muurschilderingen. Het beschilderen van beide ‘blinde’ muren is één van de plannen om de beleving en aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Deze plannen zijn het resultaat van samenwerking tussen Ondernemersvereniging Hart van Tiel, verschillende winkeliers, bedrijven en de gemeente.

Archief

Pagina opties