Nieuws

 • Papesteeg mogelijke locatie Anders Wonen

  Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een stuk grond aan de Papesteeg uit te werken voor de woonvorm Anders Wonen. Anders Wonen is voor inwoners van Tiel die niet in een woonwijk kunnen wonen. De raad neemt op woensdag 21 november een besluit. Als de raad het voorstel overneemt, gaat de gemeente verder onderzoek doen naar de geschiktheid van de locatie.

 • Extra tijd nodig voor plaatsing ondergrondse restafvalcontainers

  logo Avri

  De nieuwe manier van afvalinzameling waarbij inwoners zelf hun restafval wegbrengen start niet op 1 januari  2019. Extra containers en de onvoorziene ligging van kabels en leidingen vragen om meer tijd voor het plaatsen van de ondergrondse containers. Inwoners blijven voorlopig hun restafval op de voor hen gebruikelijke manier aanbieden. In de komende weken brengt het Avri-bestuur de consequenties in kaart. In december bepaalt het Avri-bestuur wanneer de nieuwe manier van afval inzamelen in 2019 start.

 • Architectuurplaquette én energiepaneel Zinder

  Op de voorkant van Zinder hangt sinds vorige week een architectuurplaquette. Dat is een moderne gevelsteen met de naam van het gebouw, het bouwjaar en de makers. Sinds vorige week hangt er in de hal van Zinder ook een energiepaneel. Op dit paneel staan alle weetjes over de duurzaamheid van het gebouw.

 • Meedenken over ‘Tiel fietsvriendelijk’

  Hoe maken we Tiel prettiger en veiliger voor fietsers? Hierover spraken inwoners op de bijeenkomst ‘Tiel fietsvriendelijk’ eerder dit jaar. Maandag 19 november is er een vervolgbijeenkomst. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.30 uur in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13).

 • Evenement aanmelden vóór 15 november

  Wilt u in 2019 binnen de gemeente Tiel een evenement organiseren? Meld dan vóór 15 november 2018 uw evenement aan. Dan wordt dit evenement geplaatst op de evenementenkalender. Het evenementenjaar 2019 loopt van 1 april 2019 t/m 31 maart 2020.

 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  Iedereen heeft recht heeft op goede zorg, ook inwoners met een laag inkomen. Daarom biedt de gemeente Tiel samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan: de Gemeentepolis. Dit is een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt.

 • Mantelzorgcompliment 2018: aanvragen t/m 31 december

  De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd worden. Daarom kunnen inwoners van Tiel voor hun mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit is een bedrag van € 125,- of een verzorgde avond uit ter waarde van hetzelfde bedrag. Ook vergoedt de gemeente de kosten van een parkeervergunning voor de mantelzorger.

 • Gemeente Tiel zet gezichtsscanner in

  Als iemand illegaal gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan heet dat identiteitsfraude. De gevolgen van identiteitsfraude kan veel emotioneel en financieel leed veroorzaken. Gemeente Tiel zette voor het tegengaan van identiteitsfraude al een documentscanner in. Nu komt daar een gezichtsscanner bij. Zo voorkomen we fraude met look-a-likes.

 • Gemeenten in hoger beroep tegen zorgaanbieder

  De gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel leggen zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank in de zaak tegen de bestuurder van voormalig zorgaanbieder Job Lanceer. De gemeenten gaan in hoger beroep

 • Wind Design & Build ontwerpt en bouwt nieuw zwembad

  Het college heeft de opdracht voor het ontwerpen en bouw van het nieuwe zwembad gegund aan Wind Design & Build uit Drachten. Het is de bedoeling dat het nieuwe zwembad eind 2020 de deuren opent. Tot die tijd blijft het huidige zwembad in gebruik.

 • Muurschilderingen Tielse binnenstad

  Op de zijkanten van de Hema bij het Plein en modezaak De Blank aan de Damstraat komen twee muurschilderingen. Het beschilderen van beide ‘blinde’ muren is één van de plannen om de beleving en aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Deze plannen zijn het resultaat van samenwerking tussen Ondernemersvereniging Hart van Tiel, verschillende winkeliers, bedrijven en de gemeente.

 • Aanleg Spoorsingel Tiel-Oost

  Half oktober is Waterschap Rivierenland gestart met de aanleg van de Spoorsingel. De Spoorsingel zorgt voor extra waterberging in Tiel-Oost. De werkzaamheden zijn uiterlijk eind februari klaar.

 • Week van de pleegzorg: op zoek en op bezoek!

  Van 31 oktober t/m 7 november is het de Week van de Pleegzorg. Een week met extra aandacht voor pleegzorg en pleegouders. Wethouder Marcel Melissen ondersteunt deze aandacht door op bezoek te gaan bij een Tielse pleegouder.  

 • Nieuwe bruggetjes in Hertenkamp

  brug hertenkamp

  De gemeente laat de bruggetjes in het Hertenkamp vervangen. Maandag 15 oktober start de aannemer met het werk. Eind november is het werk klaar. Tot die tijd is het Hertenkamp te bezoeken via de ingang aan de Nieuwe Tielseweg.

Archief

Pagina opties