Jaarlijkse controle Tielse horeca

Dit item is verlopen op 03-04-2018.

Op 8 maart 2018 zijn verschillende eetgelegenheden en cafés bezocht voor de jaarlijkse controle. De gemeente doet de controles samen met de politie, AVRI, Omgevingsdienst Rivierenland, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), Inspectie SZW en Liander. Elk jaar controleren zij samen of de horeca in Tiel zich houdt aan de wetten en regels. De horecabedrijven doen het goed. Er is slechts een aantal kleine overtredingen geconstateerd.

Overtredingen en onderzoek

Enkele horecabedrijven hadden de administratie niet helemaal op orde. Ook zijn er bedrijven die de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag overtreden. En er vindt nader onderzoek plaats naar een mogelijk geval van uitkeringsfraude. In één horecabedrijf was geen leidinggevende aanwezig. Deze ondernemer krijgt van de burgemeester een formele waarschuwing. Bij twee bedrijven moeten de vetafscheider en vetvangput geleegd en gereinigd worden. Zij krijgen een hercontrole.

Pagina opties