Militaire oefening

Dit item is verlopen op 05-03-2018.

In de periode van 20 tot en met 22 februari en 26 februari tot en met 2 maart a.s. vindt er in het Rivierengebied een kleinschalige oefening plaats door militairen van de Koninklijke Landmacht. Ook het grondgebied van de gemeente Tiel valt onder het oefenterrein.

Hoe wordt er geoefend?

De deelnemende militairen oefenen verschillende militaire basisvaardigheden en voeren verkenningsopdrachten uit. Dit zal vooral te voet en met enkele terreinauto’s en pantserwielvoertuigen gebeuren. In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen, waar de veiligheid voorop zal staan. Omwonenden zullen volgens defensie weinig tot geen hinder ondervinden. Verder zijn er, waar de militairen zich op privé terrein begeven, afspraken gemaakt met de eigenaren van de terreinen.

Schade?

Eventuele schade als gevolg van deze oefening kan worden gemeld bij de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoon: (030) 218 04 20. Het is van belang een aantal gegevens bij de melding mee te sturen als: kenteken van het voertuig, datum, tijd, plaats en soort schade.

Pagina opties