Overeenkomst met zorgaanbieder beëindigd

Dit item is verlopen op 01-07-2018.

De samenwerkende gemeenten in regio Rivierenland en gemeente Nijmegen hebben de overeenkomst met zorgaanbieder Herstelcentrum C&S (HCS) beëindigd. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken van Wmo-toezicht en de inspectie. Voor de huidige cliënten van HCS zoeken de samenwerkende gemeenten naar een andere zorgaanbieder.

Uit de kwaliteitsonderzoeken, uitgevoerd door Wmo-toezicht Gelderland-Zuid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ), komt naar voren dat cliënten niet naar behoren de zorg en begeleiding krijgen waarvoor zij geïndiceerd zijn. Dit ondanks het feit dat de zorgaanbieder ruim de tijd had om verbeteringen te realiseren na eerdere onderzoeken. Dit is onvoldoende gebeurd. Omdat er ernstige zorgen waren over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning en over de gevolgen hiervan voor de cliënten, eindigt de overeenkomst met de zorgaanbieder op 1 juli aanstaande.

De betrokken gemeenten hebben per direct hun verantwoordelijkheid genomen en hun zorgplicht opgepakt door een crisismanager en extra personeel in te zetten. Op de locatie van de zorgaanbieder in Buren is ingezet op een versnelde uit- en overplaatsing van cliënten. In Tiel op de overname panden door goede / passende zorgaanbieder.

Wethouder Driessen, namens de samenwerkende gemeenten: “De cliënten hebben recht op de uren zorg én kwalitatief goede zorg waarvoor zij een indicatie hebben. Daarom zetten wij ons met alle macht in voor een goede en snelle overgang van de huidige cliënten naar een andere zorgaanbieder.”

Pagina opties