Papesteeg mogelijke locatie Anders Wonen

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een stuk grond aan de Papesteeg uit te werken voor de woonvorm Anders Wonen. Anders Wonen is voor inwoners van Tiel die niet in een woonwijk kunnen wonen. De raad neemt op woensdag 21 november een besluit. Als de raad het voorstel overneemt, gaat de gemeente verder onderzoek doen naar de geschiktheid van de locatie.

Begeleidingsgroep

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met een begeleidingsgroep van inwoners gezocht naar een geschikte plek voor Anders Wonen. De begeleidingsgroep stelde eerst een lijst op met randvoorwaarden, selectiecriteria en aandachtspunten. De gemeenteraad stelde deze lijst vast in de raadsvergadering van 26 september 2018. Daarna ging de begeleidingsgroep op zoek naar plekken in de gemeente. De begeleidingsgroep heeft uiteindelijk vijf plekken gevonden die voldoen aan de randvoorwaarden en aan wetten en regels. Eén daarvan is de plek aan de Papesteeg. Het college stelt de raad voor om deze plek verder uit te werken. Deze komt als meest geschikt naar voren na overleg met de zorgpartijen en uit een controle op veiligheidscriteria. Het stuk grond is van de gemeente.

Onderzoek en communicatie

Na het besluit van de raad gaat de gemeente in gesprek met de bewoners en bedrijven aan de Papesteeg. Ook gaat de gemeente verder onderzoek doen naar de geschiktheid van de plek. Een eerste onderzoek laat zien dat de plek geschikt kan zijn. Om Anders Wonen te kunnen maken is een omgevingsvergunning nodig. Hierin wordt ook de wijziging van de bestemming vastgesteld.

Over Anders Wonen

In bijna elke stad en elk dorp in ons land wonen mensen die niet meer in een woning in een woonwijk kunnen wonen. Dat komt door hun psychische aandoening. Het wonen in een woonwijk of instelling geeft hen te veel prikkels. Zij reageren heel verschillend. De één trekt zich terug. Hij of zij gaat niet meer naar buiten en maakt een afscheiding door bijvoorbeeld spullen te verzamelen. Een ander gaat de prikkels overschreeuwen. Weer een ander leeft soms zelfs op straat. Dat is geen goede situatie: niet voor de betrokkenen zelf en ook niet voor de omgeving.

Woonunits

Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een geschikte plek voor deze inwoners om te wonen. Een plek waar 4 tot 6 simpele en vrijstaande woonunits kunnen staan. In iedere woonunit woont één persoon. De bewoners krijgen begeleiding van professionele zorgpartijen, maar krijgen ook ruimte om zichzelf te zijn. In Anders Wonen kunnen zij ook werken aan een mogelijke terugkeer naar begeleid wonen in een woonwijk of een andere geschikte woonvorm. In veel gemeenten in Nederland zijn al vormen van Anders Wonen. De ervaring is dat de bewoners daar rustig wonen en leven.

Over de begeleidingsgroep

De gemeente is al langer op zoek naar een plek voor Anders Wonen. Eind 2017 was er veel protest over een mogelijke locatie aan de Reuchlinlaan. Er waren onduidelijkheden over het ontwikkelen van deze locatie. Het college besloot het proces opnieuw te doen samen met een Tiel-brede begeleidingsgroep. Er zitten 15 inwoners van de gemeente in de begeleidingsgroep. Sommige van hen zijn niet alleen inwoner, maar ook actief in bijvoorbeeld de Wmo-raad, een huurdersorganisatie of in de zorg. Zij hebben zich voor de begeleidingsgroep aangemeld na een oproep hiervoor eerder dit jaar.

Pagina opties