Omgevingsloket

Wat kan het omgevingsloket voor u betekenen?

Wat kan het omgevingsloket voor u betekenen

Gaat u bouwen of verbouwen, het omgevingsloket geeft antwoord op uw vragen.

Informatieverstrekking

Informatieverstrekking

Meer informatie over het kadaster, buurtbemiddeling en energie.

Milieu, vergunningen en meldingen

Milieu, vergunningen en meldingen

Gaat u een bedrijf starten of uitbreiden dan heeft u wellicht een vergunning nodig.

Monumenten

Monumenten

Heeft u een monument? Voor veranderingen of onderhoud heeft u vaak een vergunning nodig.

Bouwen, verbouwen en slopen

Bouwen en verbouwen

Informatie over slopen,vergunningen, asbest en brandveiligheid.

Leegstandvergunning

Leegstandswet

Heeft u een te koop staande woning die u wilt verhuren? 

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

boxlink naar Omgevingsvergunning

Kappen en aanleggen uit- en inrit

Kappen en aanleggen uit- en inrit

Wilt u bomen kappen of een uitrit aanleggen. Hiervoor zijn regels.

Duurzaamheidslening koopwoning

Duurzaamheidslening koopwoning

Voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning kunt u een lening aanvragen.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er op een bepaalde plaats gebouwd mag worden.

Pagina opties