Projectenoverzicht

Anders Wonen

het realiseren van een locatie met maximaal zes zelfstandige wooneenheden voor een specifieke doelgroep.

Anders Wonen

Burgemeestersbuurt rioolvervanging

In de Burgemeestersbuurt gaat de gemeente werken aan de riolering.

Link naar burgemeestersbuurt rioolvervanging

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie komt te staan wat de ambitie is voor Tiel en welke ontwikkelingen daarvoor nodig zijn. Hoe we over de toekomst van Tiel denken en welke koers we willen volgen met elkaar. 

Omgevingsvisie

Santwijckse Poort

De Santwijckse Poort wordt in de toekomst, samen met de Westluidense poort, de entree naar het centrum.

Santwijckse Poort

Tiel West - Ridderweide rioolvervanging

In Tiel West - Ridderweide gaat de gemeente werken aan de riolering.

Link naar Tiel West rioolvervanging

Westluidense Poort

De Westluidense Poort is een centrale plek in de stad, een plek tussen oude binnenstad en de buitenstad en de rivier de Waal.

Westluidense Poort

Binnenstad Rioolvervanging

Er staan grootschalige werkzaamheden aan de riolering gepland in de binnenstad.

Link naar projectpagina Binnenstad rioolvervanging

Integraal Kindcentrum Passewaaij

Een IKC is een voorziening waarin onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijns- en zorgactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.

Integraal Kindcentrum Passewaaij

Passewaaij buurt 7

De uitbreidingswijk Passewaaij bestaat uit verschillende buurten (8) rond een centrum. Momenteel is buurt 7 in ontwikkeling.

Passewaaij buurt 7

Spoorsingel Tiel-Oost

De aanleg van de Spoorsingel is een onderdeel van het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’. In dit programma werken gemeente en Waterschap Rivierenland

Spoorsingel Tiel-Oost

Waalkade

Het gebied van het tankstation Van Dijkhuizen tot aan de Waalplaat wordt aangepakt.

Waalkade

Burense poort

De Burense Poort, het gebied rond AH en Action, krijgt een nieuw gezicht.

Link naar Burense poort

Oeverplan

Plannen voor natuurvriendelijke oevers en plasbermen die bij kunnen dragen aan het oplossen van waterproblemen.

Oeverplan

Rauwenhof rioolvervanging

In enkele straten van Rauwenhof gaat de gemeente werken aan de riolering en de bestrating.

Rauwenhof rioolvervanging

Tiel Speelt

Inwoners onderhouden en beheren de speelplek. Én zij laten hun kinderen buiten spelen. De gemeente helpt de inwoners bij het beheer en onderhoud en bewaakt de veiligheid.

Tiel Speelt

Wateropgave Tiel-Oost

Gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland werken samen met bewoners en andere partijen aan een leefbare en aantrekkelijke wijk Tiel-Oost.

Wateropgave Tiel-Oost

Pagina opties