Subsidies

Activiteitensubsidie sport

Sportverenigingen kunnen subsidieaanvraag aanvragen voor activiteiten die het sportaanbod versterken of vernieuwen.

Activiteitensubsidie sport

Sport, waarderingssubsidie

Een waarderingssubsidie wordt verleend voor het behouden en stimuleren van sportbeoefening in verenigingsverband.

Sport, waarderingssubsidie

Amateurkunst, eenmalige activiteitensubsidie

Een eenmalige activiteitensubsidie is een subsidie die wordt verleend voor een eenmalige activiteit of voor een project dat eenmalig is en/of een experimenteel karakter heeft.

Amateurkunst, eenmalige activiteitensubsidie

Amateurkunst, waarderingssubsidie

Een waarderingssubsidie kan van jaar tot jaar worden verleend voor de activiteiten van een amateurkunstvereniging.

Subsidie1

Pagina opties