Uittreksels en aktes

Akte of afschrift Burgerlijke stand

Een afschrift of akte uit de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente, waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Link product

Uittreksel persoonsgegevens BRP

Soms hebt u een uittreksel nodig van uw persoonsgegevens die in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen

Link product

Pagina opties