Veiligheid

Avri Toezicht en Handhaving

Onder de naam Avri Toezicht en Handhaving voert Afval Verwijdering Rivierenland (Avri) de handhavings- en toezichtstaken in de gemeente Tiel uit. Avri Toezicht en Handhaving

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide partijen. Buurtbemiddeling

Ramp of crisis

Is er direct gevaar door een ramp of noodsituatie? Dan moet u dat snel weten. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u moet doen.

Brandweer

Voor informatie over de brandweer Gelderland-Zuid kunt u op hun website kijken.

Buurtpreventie

Woont u in een omgeving waar u regelmatig te maken hebt met inbraak, vandalisme en vernielingen? Dan kan buurtpreventie een oplossing zijn. Buurtpreventie

Veiliger Wijk Team

Iedereen wil een veilige en leefbare woonomgeving, maar wat als er problemen ontstaan? Om daar goed op te kunnen reageren, zijn de ‘Veiliger Wijk Teams’ (VWT) actief.

Veiliger Wijk Team  

Burgernet

Burgernet is een samenwerking tussen verschillende partijen. De bedoeling van het netwerk is de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. burgernet

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld, mishandeling…het komt vaker voor dan u denkt. Laat het er niet bij zitten en meld het bij Veilig Thuis.Huiselijk geweld

Pagina opties