Doelen

  • Het realiseren en concentreren van het cultuurprogramma van Tiel in één gebied. De Westluidense Poort wordt de 'cultuurpoort' van de stad. Er ontstaat een centrum voor kunst, cultuur, informatie en educatie waarin diverse huidige cultuurfuncties zoveel mogelijk samengaan onder één dak.
  • Het realiseren van een ondergrondse parkeergarage met circa 580 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad en de cultuurfuncties én ter vervanging van een deel van de parkeerfunctie op de Waalkade.
  • Het realiseren van een aantrekkelijke entree naar de binnenstad: een levendig gebied waarin ook wonen een plek inneemt.

Deze doelen zijn vastgelegd in het Ontwikkelplan Westluidense Poort dat de gemeenteraad in december 2010 vaststelde.

Pagina opties