Wijkregisseurs

Wat leeft er in Tiel, Kapel Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen? Het college van de gemeente Tiel wil u vaker in uw eigen omgeving opzoeken om zodoende een beter beeld te krijgen van wat er leeft. Daarom is het wijkgericht werken ingevoerd volgens de methodiek van  wijkoverleggen, wijkregisseurs, wijkcontactwethouders en wijkbudgetten.

Doel

  • u als wijkbewoners betrekken bij uw wijk
  • de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor de leefbaarheid in zijn/haar wijk te bevorderen
  • de dienstverlening vanuit de gemeente richting de wijk optimaliseren

Wijkindeling

De gemeente Tiel is ingedeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkcontactwethouder en wijkregisseur.

Nadere informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.

Voor kleine problemen, zoals losse stoeptegels, gaten in de weg, overhangend groen, graffiti en zwerfvuil kunt u melden via het digitale formulier of bellen met de Bel en Herstellijn, telefoonnummer (0344) 63 75 55.

logo wijkregisseurs Tiel

Pagina opties