Jaarlijkse veiligheidscontrole Tielse horeca en coffeeshops

2 dec 2019
Op donderdag 28 november 2019 vond in Tiel de jaarlijkse veiligheidscontrole bij horeca en coffeeshops plaats. Er zijn 26 bedrijven gecontroleerd op de naleving van wetten en regels. Bij verschillende bedrijven was alles in orde. Toch zijn ook verschillende overtredingen geconstateerd.

De gemeente organiseert de controle in samenwerking met de politie. Deze keer sloten ook de volgende instanties aan: AVRI, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), sectie brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), Inspectie SZW, Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van politie en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Resultaten

  • De Inspectie SZW doet in een aantal gevallen nader onderzoek naar mogelijke overtreding van de Wet Minimumloon en de Arbeidstijdenwet.
  • Bij twee horecabedrijven was geen leidinggevende aanwezig. Bij drie bedrijven was een vergunning niet aanwezig. Deze ondernemers krijgen van de burgemeester een formele waarschuwing.
  • Drie ondernemers hadden de verplichte gebruiksmelding nog niet gedaan. Bij een aantal bedrijven moeten de brandblusmiddelen nog gekeurd of vervangen worden. Bij al deze bedrijven vindt een hercontrole plaats.
  • De NVWA heeft drie overtredingen geconstateerd.
  • De ODR stelde vast dat één bedrijf nog niet de verplichte melding had gedaan. Bij drie bedrijven was er iets mis met de vetvangput.
  • Voor de AVIM was alles in orde.

Controle blijft noodzakelijk

Het is goed om deze controles te houden. In geval van overtredingen gaat het vaak om dingen die er in sluipen. De ondernemers vinden het meestal fijn dat ze er op gewezen worden.