Jaarlijkse veiligheidscontrole Tielse horecabedrijven

17 apr 2023
Op 7 april organiseerde de gemeente samen met de politie een integrale veiligheidscontrole horeca. Doel van de controle is het verbeteren van de veiligheid in deze branche. Bij 24 horecabedrijven controleerden we of ze zich houden aan de wetten en regels. Bij veel bedrijven was alles in orde. Bij een aantal bedrijven zijn verschillende overtredingen geconstateerd.

De jaarlijkse controle organiseert de gemeente samen met de politie. Bij deze controle sloten ook de volgende partijen aan: AVRI Toezicht en Handhaving, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), Sectie brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Resultaten

  • De NVWA heeft een paar overtredingen vastgesteld en een boete uitgeschreven.
  • De ODR stelde bij meerdere bedrijven vast dat er geen logboekregistratie van koelinstellingen was. Bij een aantal bedrijven waren onduidelijkheden over de vetafscheiding. Hier vindt een nieuwe controle plaats.
  • De NLA heeft een aantal waarschuwingen uitgedeeld. Er volgen onderzoeken naar mogelijke overtredingen van de Wet Minimumloon en de Arbeidstijdenwet. Bij vijf horecabedrijven was de vergunning niet aanwezig. Deze ondernemers krijgen van de burgemeester een formele waarschuwing. Ook zal AVRi Toezicht en Handhaving opnieuw een controle uitvoeren.
  • VRGZ stelde vast dat één ondernemer nog niet de verplichte gebruiksmelding had gedaan. In een aantal bedrijven moesten de brandblusmiddelen nog gekeurd of vervangen worden. Bij al deze bedrijven vindt nog een nieuwe controle plaats.

Controle blijft noodzakelijk

Burgemeester Beenakker: “Alle deelnemende partijen geven aan dat het belangrijk is om deze controle te houden. Vaak gaat het om zaken die er in sluipen. Meestal vinden de ondernemers het dan fijn dat we ze hier op wijzen.”