Wethouder Erika Spil tijdesn het jubileumfeest van de Tielse Watersportvereniging De Waal

Jubileumfeestje in de Waalhaven

05 september 2023
Nieuws

De Tielse Watersportvereniging De Waal bestaat 75 jaar. Wethouder Erika Spil vierde afgelopen zondag het feestje mee en overhandigde namens de gemeente een oorkonde en cheque als blijk van waardering voor de verdiensten van TWV voor de watersport en Tiel als stad aan de Waal.

TWV de Waal verzorgt de ligplaatsen en voorzieningen in de Tielse jachthaven voor de leden van de vereniging en gasten. Deze activiteiten zijn gegroeid vanuit een groep mensen met zeilboten die een plek hadden in de Tielse haven.

‘Het haventje van Koos’

De haven werd ook wel nieuwe haven of ‘het haventje van Koos’ genoemd. Dit naar de karakteristieke scheepstimmerman Koos van Elk. Hij verhuurde hier tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw kano’s en roeiboten. Deze kano’s, roeiboten,  zeilboten en ook de zeilwedstrijden die hier vroeger werden gehouden zijn in de loop der tijd verdwenen van de Waal. Maar de watersportvereniging leeft nog volop. 

Het vernieuwde clubhuis van TWV De Waal, dat in de basis nog het oude huis van Koos van Elk is, draagt ter herinnering de naam ’t huis van Elk.

Ondersteuning gemeente

In de geschiedenis heeft de gemeente Tiel -die verantwoordelijk is voor de haven- de activiteiten van de vereniging daar altijd ondersteund en mogelijk gemaakt. De steigers waren aanvankelijk van de gemeente en tot op de dag van vandaag is de parkeerplaats gemeentegrond. Met de dijkversterking die momenteel wordt uitgevoerd verandert er het nodige in het gebied. Er wordt onder meer een nieuwe uitrit en parkeerplaats gemaakt voor de club.