Kennisgeving festiviteit, 2 maart 2019, Wadenoijenlaan 300, Tiel

21 Feb 2019
R.K.T.V.C., voor het ten gehore brengen van mechanische of versterkte live muziek in de kantine aan: Wadenoijenlaan 300 Tiel, op 2 maart 2019 tot uiterlijk 01.00 uur, in verband met een carnavalsfeest voor de leden. Ten behoeve van dit feest hebben burgemeester en wethouders tevens ontheffing verleend op grond van de Drank- en Horecawet om de kantine geopend te hebben tot 02.00 uur

De burgemeester heeft besloten dat er geen redenen zijn om de gemelde festiviteit te verbieden. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.