Kennisgeving festiviteit: 30/31 maart Plein 45, Tiel

20 mrt 2019
Kennisgeving festiviteit: A.B. Fischer voor het ten gehore brengen van mechanische of versterkte live muziek van 30 maart 2019 op 31 maart 2019 tot 01:00 uur in het horecabedrijf Gasterij Flipje C.V., Plein 45 Tiel.

De burgemeester heeft besloten dat er geen redenen zijn om de gemelde festiviteit te verbieden. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.