Kennisgeving festiviteit: mechanische of versterkte live muziek 18 januari 2020 horecabedrijf Rotisserie Huize Poelzicht, Kromme Steeg 11 Kapel Avezaath

14 jan 2020
Kennisgeving festiviteit: J.M. de Haan-Polderman voor het ten gehore brengen van mechanische of versterkte live muziek van 18 januari 2020 op 19 januari 2020 tot 01:00 uur in het horecabedrijf Rotisserie Huize Poelzicht, Kromme Steeg 11 Kapel Avezaath. De burgemeester heeft besloten dat er geen redenen zijn om de gemelde festiviteit te verbieden. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Inzage

U kunt dit besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina www.tiel.nl/bezwaar-maken.