Kennisgeving festiviteit: mechanische of versterkte live muziek Wadenoijenlaan 300 Tiel, van 22 februari 2020 op 23 februari 2020

29 jan 2020
Kennisgeving festiviteit: R.K.T.V.C., voor het ten gehore brengen van mechanische of versterkte live muziek in de kantine aan Wadenoijenlaan 300 Tiel, van 22 februari 2020 op 23 februari 2020 tot uiterlijk 01.00 uur, in verband met een carnavalsfeest voor de leden. Ook is ontheffing verleend op grond van de Drank- en Horecawet om de kantine in de nacht van 22 op 23 februari 2020 geopend te hebben tot 02.00 uur.

Inzien stukken

Het besluiten en de bijbehorende stukken kunt u inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken