Kennisgeving festiviteit met mechanische of versterkte live muziek: 14 februari 2020 horecabedrijf De Koning Eerste Bleekveldstraat 6 Tiel

11 Feb 2020
Kennisgeving festiviteit met mechanische of versterkte live muziek: J.A.S. Geerman van 14 februari 2020 22.30 uur op 15 februari 2020 tot 01:00 uur in het horecabedrijf De Koning Eerste Bleekveldstraat 6 Tiel.

De burgemeester heeft besloten dat er geen redenen zijn om de gemelde festiviteiten te verbieden. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Inzien stukken

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken