Kennisgeving festiviteit met mechanische of versterkte live muziek: feestavonden in clubhuis, Beethovenstraat 20 Tiel

26 nov 2019
Kennisgeving festiviteit met mechanische of versterkte live muziek: THCC De Kromhouters, clubhuis Beethovenstraat 20 Tiel, van 14 december 2019 op 15 december 2019 en van 11 januari 2020 op 12 januari 2020 tot uiterlijk 01.00 uur, in verband met een feestavond voor de leden, resp. een feestavond als afsluiting van een eendaagstoernooi. Ten behoeve van deze feestavonden heeft de burgemeester tevens ontheffing verleend op grond van de Drank- en Horecawet om het clubhuis geopend te hebben tot 02.00 uur

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina www.tiel.nl/bezwaar-maken.