Kennisgeving festiviteiten: Gasterij Flipje CV, Plein 45, Tiel

17 apr 2019
Kennisgeving festiviteiten: A.B. Fischer voor het ten gehore brengen van mechanische of versterkte live muziek op 5 mei tot 21.00 uur, van 18 op 19 mei tot 01.00 uur, 30 mei tot 23.00 uur, 9 op 10 juni tot 01.00 uur en van 29 op 30 juni tot 01.00 uur in horecabedrijf Gasterij Flipje C.V., Plein 45 Tiel.

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.