Kennisgeving festiviteiten: mechanische of versterkte live muziek in de kantine van de voetbalvereniging Wadenoijenlaan 300 Tiel

5 jul 2019
Kennisgeving festiviteiten: mechanische of versterkte live muziek in de kantine van de voetbalvereniging Wadenoijenlaan 300 Tiel. Van 5 juli 2019 op 6 juli 2019 tot uiterlijk 01.00 uur, in verband met een feestavond voor de vrijwilligers. Ten behoeve van deze feestavond hebben burgemeester en wethouders tevens ontheffing verleend op grond van de Drank- en Horecawet om de kantine in de nacht van 5 op 6 juli 2019 geopend te hebben tot 02.00 uur.

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.