Kennisgeving festiviteiten: mechanische of versterkte live muziek op de sportvelden en in het clubhuis van Korfbalvereniging Tiel '72

29 mei 2019
Kennisgeving festiviteiten: Korfbalvereniging Tiel ‘72, voor het ten gehore brengen van mechanische of versterkte live muziek op de sportvelden en in het clubhuis op: 8 juni 9.00 - 20.00 uur; 9 juni 7.30 - 17.00 uur; 29 juni 8.30 - 15.30 uur; 6 juli 13.00 - 18.00 uur.

De burgemeester heeft besloten dat er geen redenen zijn om de gemelde festiviteiten te verbieden. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Zie verder de rubriek 'Inzage en bezwaar'.