Kennisgeving festiviteiten: mechanische of versterkte live muziek van 19.30 tot 21.00 uur, in het horecabedrijf Sportplaza Tiel, Laan van Westroijen 99

1 aug 2019
Kennisgeving festiviteiten: C. den Ouden, voor het ten gehore brengen van mechanische of versterkte live muziek van 19.30 tot 21.00 uur in het horecabedrijf Sportplaza Tiel, Laan van Westroijen 99. Op: 11 oktober 2019, 15 november 2019, 13 december 2019, 17 januari 2020, 14 februari 2020, 13 maart 2020, 10 april 2020.

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.