Kindermonitor: onderzoek naar gezondheid kinderen 0-12 jaar

19 okt 2021
Iedere ouder met een kind van 0-12 jaar kan meedoen aan de kindermonitor. Het onderzoek stelt vragen aan ouders over gezond en veilig opgroeien. En dit jaar ook over de gevolgen van de coronaperiode voor jonge kinderen.

Een deel van de ouders is geselecteerd vanuit een steekproef. Zij vullen een uitgebreide vragenlijst in. Alle andere ouders kunnen vanaf 20 oktober een kortere vragenlijst invullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz.

Meedoen aan dit onderzoek helpt gemeenten en scholen om goede en gezonde voorzieningen te treffen voor kinderen.

Kindermonitor

Om de vier jaar onderzoekt GGD Gelderland-Zuid hoe het gaat met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Hiervoor vragen zij aan ouders om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst staan vragen over de gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico's van hun kind. De antwoorden die ouders geven helpen scholen en ons als gemeente. Bijvoorbeeld om gezonde activiteiten en voorzieningen te organiseren voor kinderen en hun ouders. Dit jaar is iedereen natuurlijk extra benieuwd of de coronamaatregelen effect hebben gehad op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.

Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/kindermonitor.