Klacht of melding over water

Voor meldingen en klachten over water kunt u bij de gemeente en het waterschap terecht. Bij wie u moet zijn is afhankelijk van waar u melding of klacht precies over gaat.

Bij wie u uw vraag of klacht kwijt kunt is afhankelijk van waar uw melding of klacht over gaat. Hieronder vindt u de mogelijkheden waar uw klacht over zou kunnen gaan met daarbij tot welke instantie zich het bete kunt richten.

Water op eigen terrein (water in kelder, kruipruimte, tuin, vochtproblemen etc)

De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. Om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door te hoog grondwater kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan ook adviseren over de te treffen maatregelen.  

Water op straat

De riolering zorgt voor de afvoer van hemelwater. Het duurt enige tijd, voordat water afgevoerd wordt tijdens buien, hierdoor blijft water wel eens op straat staan. Een paar uur na een bui hoort het water weg te zijn. Is dit niet het geval, of is een afvoerkolk zichtbaar verstopt, Dan meldt u dit de gemeente via het formulier hieronder. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Online melden

Waterpeil in de sloten en vijvers

Het waterpeil in sloten en vijvers is meestal constant. Bij hevige buien kan het waterpeil wat stijgen, na de bui moet dit binnen enige tijd weer gezakt zijn. Bij hevige droogte kan het waterpeil wat zakken. Als problemen ontstaan als gevolg van het waterpeil (bijvoorbeeld sloten die overstromen, een verstopte duiker of een probleem met de stuwen), dan kunt u dit melden bij Waterschap Rivierenland.

Riolering, putten en kolken

Als een put of kolk beschadigd is, dan kunt u dit online melden. Als een rioollucht uit kolken komt, wordt dit meestal veroorzaakt doordat bij droog weer het 'stankslot' droog komt te staan. Een emmer water in de kolk gooien kan soms al helpen. Als dit niet helpt, dan kunt u de Bel & Herstellijn benaderen.

Waterkwaliteit, verontreiniging, dode dieren, zwerfvuil in het water etc

Voor meldingen over slechte waterkwaliteit, kadavers, botulisme of zwerfvuil in het water kunt u terecht bij het Waterschap Rivierenland. Ook als het water stinkt kunt u dit melden.

Oevers

Voor meldingen over de oevers van de stedelijke watergangen kunt u terecht bij de gemeente. Voor de oevers van de regionale watergangen kunt u terecht bij Rijkwaterstaat (Waal en Amsterdam Rijnkanaal) en het Waterschap Rivierenland (Inundatiekanaal, Linge, Doode Linge).