Klachtencommissie

De klachtencommissie behandelt klachten over gedragingen van alle bestuursorganen van de gemeente en over gedragingen van de onder verantwoordelijkheid van die bestuursorganen werkzame personen.

Voor meer informatie over de werkwijze rondom klachten kunt u de pagina 'Klacht tegen bestuurlijk en ambtelijk optreden' bekijken.