Kunstwerk ‘Huizen op de dijk’ tijdelijk verplaatst

1 sep 2022
Het bekende kunstwerk ‘Huizen op de dijk’ van Cor Litjens op de Waalbandijk gaat begin oktober tijdelijk verhuizen.

De verplaatsing is nodig voor het project dijkversterking Tiel Waardenburg. Als de dijkversterking klaar is, gaat het beeld weer terug naar zijn plek op de Waalbandijk.

Waar komt het kunstwerk tijdelijk?

Het beeld krijgt een tijdelijke plek op het grasveld bij de rotonde vlakbij de Waalbandijk. Dit is besloten na overleg met de kunstenaar. Hiervoor hebben we een vergunning verleend. De verplaatsing is nodig voor twee tot maximaal drie jaar. Daarna komt het kunstwerk weer op de oude vertrouwde plek te staan.

Waarom dijkversterking?

Het waterschap zorgt dat dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en in de toekomst. Samen met bewoners, organisaties en bedrijven is gekeken naar de beste oplossingen voor versterking van de dijk tussen Waardenburg en Tiel. Het gaat om een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden). Op deze manier voldoet de dijk aan de norm en wordt beschermde natuur en historisch erfgoed gespaard.

Meer informatie vindt u op de website van het Waterschap Rivierenland: www.waterschaprivierenland.nl/dijkversterking-tiel-waardenburg