Kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

3 Feb 2023
Lukt het u niet om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u hier kwijtschelding voor aanvragen via BSR.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u:

  • Een minimum inkomen heeft;
  • Geen hoge bedragen op lopende rekeningen en spaarrekeningen heeft;
  • Geen eigen woning heeft. Uitzondering is als het bedrag van uw hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde van uw woning;
  • Geen voertuig heeft of als het voertuig minder dan € 3350,- waard is.

Bij het behandelen van uw aanvraag kijkt BSR naar uw vermogen. Bijvoorbeeld uw huis of een auto. Ook houdt BSR rekening met schulden bij de Belastingdienst.

Kwijtschelding aanvragen

Via www.bsr.nl vraagt u kwijtschelding aan. Dit regelt u via MijnBSR. Bij het aanvraagformulier moet u ook een rekeningoverzicht van al uw bankrekeningen van één maand meesturen. Op dit overzicht moet het begin- en eindbedrag staan.

Lukt het niet om digitaal kwijtschelding aan te vragen? Dan kan dit ook via de post. Hiervoor kunt u bellen met BSR via 0344- 704 704.

Meer informatie leest u op de website van BSR.