Laaggeletterd of anderstalig?

Wat er gezegd en geschreven wordt over het coronavirus, is niet voor iedereen makkelijk te begrijpen. Maar het is wel heel belangrijk om allemaal goed op de hoogte te zijn.

Informatie over het coronavirus voor laaggeletterden

Heeft u moeite met lezen of schrijven? Op de website van Pharos staat informatie over het coronavirus voor laaggeletterden: https://www.pharos.nl/coronavirus.

Stichting Lezen en Schrijven heeft voor laaggeletterden een duidelijke animatie gemaakt, waarin de tips van het RIVM in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Bekijk de animatievideo.

Informatie over het coronavirus voor anderstaligen

Kent u iemand die de Nederlandse taal niet of slecht beheerst? Stuurt u dan deze informatie in de betreffende taal naar uw contact(en)! Het is belangrijk dat iedereen in onze samenleving van de informatie over de maatregelen ter verspreiding van het coronavirus op de hoogte is en de adviezen opvolgt. De informatieposters zijn beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid en zijn opgesteld in de talen Arabisch, Turks, Spaans, Engels, Pools en Papiamento.

Video's in Nederlandse Gebarentaal

De Rijksoverheid biedt een deel van haar informatie over het coronavirus aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Heeft u toch nog vragen? Kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel via de Tolkcontact-app naar 0800-1351.