Leegstandsbeheer schoolwoningen Passewaaij

27 mei 2021
Begin dit jaar verhuisde basisschool De Bataaf naar IKC De Stater. En sinds die tijd staat het oude gebouw leeg. Wat gaat er mee gebeuren? U leest het hier.

Het voormalige gebouw van basisschool De Bataaf is zo gebouwd dat het eenvoudig veranderd kan worden in woningen. Op dit moment kiest de gemeente daar nog niet voor. We houden het oude schoolgebouw van de Bataaf achter de hand. Het gebouw kunnen we eventueel gebruiken voor tijdelijke huisvesting voor de Rotondaschool.  We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van permanente uitbreiding van de Rotondaschool. Als die er komt, is er tijdens de bouw tijdelijke huisvesting nodig.

Leegstandsbeheer

In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de onderwijshuisvesting van de Rotondaschool, geven we het gebouw in beheer aan VPS. VPS is een leegstandsbeheerder, die voor ons meer panden beheert. Een voorbeeld is het leegstandsbeheer in het schoolgebouw aan de Maurikstraat. Leegstandsbeheer helpt vandalisme aan het gebouw en in de omgeving te voorkomen. Naar verwachting gaan nog voor de zomervakantie tijdelijk drie mensen in het gebouw wonen en er komt één tijdelijke werkruimte. VPS zoekt de gebruikers van het pand zorgvuldig uit. Iedere maand controleert VPS het pand. Ook de gemeente voert controles uit. 

 Wat gebeurt er met de tijdelijke gymzaal?

Het was de bedoeling om de tijdelijke gymzaal te slopen zodra IKC De Stater klaar was. In het IKC is ook een gymzaal. We willen echter eerst zeker weten dat de gymzaal niet meer nodig is. Daarom start mogelijk nog dit jaar een onderzoek nar de benodigde capaciteit voor gymzalen. De gymzaal is niet geschikt voor leegstandsbeheer.