Leerplicht tijdens coronacrisis

Raak je als leerkracht het contact met je leerling kwijt? Is de leerling niet meer online op de momenten dat die mogelijkheid er is? Zie je dat de resultaten achteruit gaan en maak jij je zorgen over hem of haar? En lukt het je niet om zelf contact te krijgen met de leerling of de ouders?

Neem dan voor overleg contact op met de leerplichtambtenaar. Dan overleggen we samen wat we kunnen doen om de leerling weer bij het onderwijs te betrekken.

Onze leerplichtambtenaren zijn dagelijks bereikbaar via leerplicht@tiel.nl of via het algemene nummer (0344) 637 111