Lokaal Preventieakkoord voor een gezonder Tiel

17 jun 2021
In Tiel hebben wij met 20 organisaties het Lokaal Preventieakkoord ondertekend. Samen zetten wij ons in om de gezondheidsverschillen tussen inwoners te verkleinen. De organisaties gaan aan de slag met de thema’s: rookvrije generatie, bewegen en gezond gewicht en mentale gezondheid. Dit doen we met elkaar, voor elkaar. Andere organisaties zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Wethouder Van Hees: “We willen dat kinderen een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben. Dat actieve volwassenen fit hun pensioen in gaan. En dat ouderen veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving.”

Samen maken we een uitvoeringsplan en verdelen we het budget om in te zetten op een gezonder Tiel. Wethouder Van Hees: “We starten niet met iets nieuws. We doen al veel, maar we gaan nog meer samenwerken met organisaties én inwoners om gezonde keuzes makkelijker te maken.” We gaan in gesprek met inwoners om te kijken wat nodig is. Ook willen we het aanbod beter onder de aandacht brengen bij (kwetsbare) inwoners.

Nationaal Preventieakkoord

De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland over de aanpak van roken,

problematisch alcoholgebruik en komen tot een gezond gewicht. De gemeente Tiel heeft het nationale akkoord vertaald naar een Lokaal Preventieakkoord. Hiervoor is € 30.000 beschikbaar. In Tiel doen de volgende organisaties mee:

GGD Gelderland-Zuid, MEE Gelderse Poort, Santé Partners, Mozaïek Welzijn, Eerstelijns Centrum Tiel, Bibliotheek Rivierenland, Menzis, Prins Mauritsschool, Werkzaak Rivierenland, Cultuurbedrijf Tiel, Healthclub Juliën, MA Lifestyle, Bas van de Goor Foundation, Villa Kakelbont Kinderopvang, Kinderfysiopraktijk Van Garderen, Verloskundig centrum Meno, Van der Valk Vitaal, Ondernemers Coöperatie Tiel, Betuwe in Zaken, gemeente Tiel.