Luisterpalen in Tiel-West: in gesprek over een aardgasvrije wijk

18 okt 2022
Tussen dinsdag 18 oktober en donderdag 27 oktober 2022 staat er op drie plekken in Tiel-West een Luisterpaal. Bewoners kunnen via de Luisterpaal in gesprek over hoe zij aankijken tegen het aardgasvrij maken van hun huis en hun wijk.

Stel uw vragen, deel uw mening, vertel ons uw ideeën

De Luisterpalen zijn fel oranje van kleur. Eén staat er bij winkelcentrum Westlede, één op de hoek Waardenburglaan en Maurikstraat en één in de buurt van de Prins Willem Alexanderschool aan de Burgemeester Schullstraat. Zij markeren de aftrap van een traject in Tiel-West waarbij de gemeente nieuwe manieren van verwarmen, koken en douchen onderzoekt. Dit gebeurt samen met de woningcorporaties, het energieloket, energiecoöperatie Fruitstad én de bewoners van de Burgemeesterswijk, de Bloemenbuurt en de buurt Tiel-West. Bewoners worden van harte uitgenodigd via de Luisterpaal hun vragen te stellen en ideeën, zorgen en suggesties te delen.

Nederland aardgasvrij

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Ook Tiel kijkt naar nieuwe mogelijkheden. In 2021 heeft de gemeente samen met partners en bewoners een Transitievisie Warmte opgesteld. Per wijk is gekeken naar kansrijke alternatieven voor aardgas. In de Bloemenbuurt, de Burgemeesterswijk en de buurt Tiel-west kan een warmtenet een kansrijk alternatief zijn.

Informatieavond Tiel-West aardgasvrij

Op donderdag 20 oktober 2022 vindt van 20.00 tot 21.30 uur een bijeenkomst plaats in de WoonWijzerWinkel in Tiel voor bewoners van de Burgemeesterswijk, de Bloemenbuurt en de buurt Tiel-West. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar duurzaam@tiel.nl o.v.v. informatieavond Tiel-West aardgasvrij.