Maaiwerkzaamheden

26 mei 2020
Afgelopen week zijn we begonnen met het maaien van ruige bermen. We leggen graag aan u uit waarom we maaien en hoe we dit doen.

Het maaien duurt ongeveer vier weken. Bijna overal maaien we hetzelfde als vorig jaar, maar er zijn een paar kleine verschillen.

Vorig jaar werd een gedeelte van de bermen met een machine gemaaid die het maaisel direct afvoerde. Het blijkt dat dit niet goed voor insecten is. Deze machine gebruiken we nu nog zo min mogelijk, alleen op plekken waar het niet anders kan.

Al twintig jaar maaien we bermen binnen de bebouwde kom twee keer per jaar. En ruimden we het maaisel af. Deze vorm van beheer is bedoeld om de grond te verschralen. Dit heeft geleid tot bloemrijke bermen. Bloemrijke bermen zijn goed voor insecten en andere dieren. Vorig jaar hebben we gezien dat dit ook goed is voor een natuurlijke manier van het bestrijden van eikenprocessierupsen. Dit beheer is dus goed, maar kan mogelijk beter.

Proef met ecologisch maaien

Dit jaar doen we een proef met ecologisch maaien in het Linge-Waalpark, langs de buitenkant van de Dr. J.M. den Uyllaan en de Jhr. P.A.Reuchlinlaan bij het dierenasiel. Iedere maaibeurt laten we een deel van het gras en de kruiden staan. Dat doen we omdat dit goed is voor insecten. In het hoge gras dat blijft staan, vinden insecten voedsel en een schuilplaats.

We willen stimuleren dat er zoveel mogelijk insecten en andere dieren komen. We hopen dat er daardoor nog meer eikenprocessierupsen op een natuurlijke manier worden bestreden. Dit gaan we een paar jaar doen en meten wat het resultaat is.

Verkeersveiligheid

De uitzichthoeken houden we kort om de verkeersveiligheid te vergroten. Daar zijn we in april al mee begonnen. We zorgen voor voldoende uitzicht, maar verkeersveiligheid blijft mensenwerk. U kunt onveilige situaties voorkomen door uw snelheid aan te passen en goed op te letten. Wees voorzichtig.