Meer inzet op onkruidbestrijding in perken en plantsoenen

6 okt 2021
Het is de afgelopen zomerperiode erg goed weer geweest voor de groei van planten. Ook het onkruid heeft hiervan geprofiteerd. En dat is veel meer dan anders te zien. Andere gemeenten in Nederland hebben hetzelfde probleem.

Veel inwoners vinden het niet fijn dat er in hun buurt meer onkruid te zien is op straten, stoepen, perken en plantsoenen. Zij hebben dit gemeld bij Avri en bij ons.  

Op dit moment is Avri druk bezig met het wegwerken van onkruid in Passewaaij, Drumpt en de Bloemenbuurt. Na de eerste week van oktober zijn de perken en plantsoenen hier op niveau wat betreft het onkruid. De eerste week van oktober gaan ze aan de slag in de dorpen en de week daarna in Rauwenhof, Het Ooy, Tiel-Oost en de industrieterreinen. De andere wijken en buurten zijn dan al op het gewenste niveau. Daar starten ze dan direct een gewone onderhoudsronde om geen nieuwe achterstand op te lopen. Voor eind november voldoen de straten en stoepen, perken en plantsoenen in heel Tiel weer aan de afgesproken kwaliteit van groenonderhoud.