Meer noodopvangplekken voor Oekraïners

21 apr 2022
Eind maart zijn de eerste vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen in onze gemeente. Zij verblijven in een niet in gebruik zijnde afdeling in een deel van ziekenhuis Rivierenland. Deze is ingericht als tijdelijke woonruimte. De vraag naar opvangplekken blijft groot. We hebben dan ook verder gezocht naar meer opvangplekken. Die hebben we gevonden. In een tweede leegstaande afdeling in ziekenhuis Rivierenland kunnen we, als alles volgens planning verloopt, vanaf 11 mei 35 tot 40 vluchtelingen opvangen. En het streven is om vanaf half mei maximaal 60 vluchtelingen op te vangen in 15 mobiele woonunits die geplaatst worden op een deel van het sportveld bij het Lingecollege, locatie Heiligestraat.

Meer dan 5 miljoen Oekraïners zijn op dit moment ontheemd. Op de vlucht voor het oorlogsgeweld hebben zij hun land verlaten. Net als veel andere landen vangt ook ons land deze mensen op. In crisisnoodopvang en in noodopvang. Ook wonen vluchtelingen tijdelijk bij gastgezinnen. De crisisnoodopvang, vaak in sporthallen, is voor de eerste opvang. Na maximaal een week is het de bedoeling dat de vluchtelingen naar een noodopvangplek gaan waar zij gedurende een langere periode zelfstandig kunnen wonen. De plaatsing van de vluchtelingen op noodopvanglocaties in gemeenten gebeurt vanuit de regio. Juist aan die noodopvangplekken is grote behoefte. De huidige capaciteit is vol of raakt op korte termijn vol in meerdere regio’s. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft daarom de regio’s en gemeenten hulp gevraagd om nog eens 25.000 opvangplekken te realiseren, bovenop de eerdere vraag van 50.000 plekken (2.000 per veiligheidsregio).

Burgemeester Beenakker: “We zien dat het aantal mensen dat Oekraïne ontvlucht nog altijd groot is. Ook al lees ik, net als u, dat er ook mensen zijn die terugkeren. Hoe dit zich ontwikkelt hangt af van hoe de oorlog zelf verloopt. We zien ook dat veel mensen uit Oekraine zich in ons land als eerste aanmelden in de randstad. Daar dreigt de opvang overvol te raken. En we zien dat in sommige gastgezinnen de situatie begint te knellen nu de opvangperiode langer gaat duren. Vluchtelingen in gastgezinnen melden zich daarom ook bij de crisisnoodopvang om vandaar uit door te stromen naar een plek in de noodopvang. Ik ben dan ook blij dat er in het ziekenhuis een tweede afdeling beschikbaar is voor de noodopvang. En dat we in goed overleg met bestuur en directie van het Lingecollege een deel van het sportveld kunnen gebruiken om de mobiele woonunits te plaatsen. Ondertussen blijven we zoeken naar meer plekken voor noodopvang. Ik ben trots op de samenwerking en de enorme inzet die veel mensen doen om de vluchtelingen een tijdelijk veilig thuis te bieden.”

Wat kunnen inwoners doen?

Het is belangrijk dat de vluchtelingen zo snel mogelijk hun weg leren vinden in onze samenleving: om in te schrijven bij de gemeente, een school of werk zoeken, reizen met het openbaar vervoer, een leuke sportvereniging vinden etc. De hulp van vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger, dan kunt u mailen naar matchpoint@mozaiekwelzijn.nl.

Meer informatie

De gemeente staat klaar voor inwoners of ondernemers die vragen of zorgen hebben. Een antwoord op vragen staat mogelijk al op www.tiel.nl/oekraine. Bellen of mailen kan natuurlijk ook: (0344) 637 111 of oekraine@tiel.nl.