Melding activiteitenbesluit: bemaling voor ondergrondse containers, Achterweg 128, Tiel

28 Feb 2019
Melding op grond van het activiteitenbesluit: Achterweg 128, bemaling voor ondergrondse containers (20-2-2019)

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.