Melding activiteitenbesluit: Bruine Vuurvlinder 12 en 3, Tiel, aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

6 mrt 2019
Melding activiteitenbesluit: Bruine Vuurvlinder 12 en 3, Tiel, aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (ontvangstdatum: 27-2-2019)

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.