Melding activiteitenbesluit: Grote Ronduit 17, Tiel, realiseren gesloten bodemenergiesysteem

5 jun 2019
Melding activiteitenbesluit: Grote Ronduit 17, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (27-5-2019)

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.