Melding activiteitenbesluit: Josephstraat 38 Tiel, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

13 nov 2019
Melding activiteitenbesluit: Josephstraat 38 Tiel, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (verzenddatum: 6-11-2019).

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.