Melding activiteitenbesluit: Sir Rowland Hillstraat 7, het mobiel breken van 2.000 ton menggranulaat, 1.000 ton metselpuin en 1.000 betonpuin.

12 mrt 2019
Melding activiteitenbesluit: Sir Rowland Hillstraat 7, het mobiel breken van 2.000 ton menggranulaat, 1.000 ton metselpuin en 1.000 betonpuin. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 18 maart 2019 t/m 14 juni 2019. Naar verwachting zal de puinbreker max. 3 dagen in werking zijn (ontvangstdatum: 6-3-2019)

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.